ไฟไหม้หญ้า ริมถนนเลียบด่วนรามฯ

บริเวณปั๊ม esso ไฟไหม้หญ้า ริมถนนเลียบด่วนรามฯ ใครผ่านไปผ่านมาทางนั้นก็ให้ระวังสะเก็ตไฟที่อาจจะโดนได้นะครับ

By hmong49 Apr 09, 2012 19:57:54