ภูเวียง ถนนว่างโล่ง

ถนนว่างสามารถสัญจรได้ปกตินะครับ ก็เลยแจ้งมาให้ทราบ เพื่อใครที่จะเดินทางทางนี้ก็เรียนเชิญได้เลย

By Kai Apr 11, 2012 09:45:07