ด่วน !! เตือนเหตุแจ้งอพยพภัยสึนามิฝังอันดามัน 6 จังหวัด

ด่วน เตือนเหตุแจ้งอพยพภัยสึนามิฝังอันดามัน 6 จังหวัด ทราบข่าวว่าตอนนี้ทางการแจ้งอพยพแล้ว ใครที่อยู่ในพื้นที่ส่งภาพเข้ามาได้ที่ ICT Care App ได้นะครับ

By M ICT ศูยน์เตือยภัย Apr 11, 2012 18:30:15